Rak płuca   -zapewnia wysoki wskaźnik wyleczalności i kontroli miejscowej guza -przy minimalnej toksyczności -radykalna metoda leczenia -nieinwazyjna -innowacyjna -... Więcej...