Guzy mózgu, przerzuty do mózgu

-zapewnia wysoki wskaźnik kontroli lokalnej guza

-przy minimalnej toksyczności

-radykalna metoda leczenia

-nieinwazyjna

-innowacyjna

-zrobotyzowana

 

CyberKnife okazał się bezpieczny i skuteczny w szerokim zakresie wskazań neurologicznych obejmujących:

 • mózg

 • guzy kręgosłupa

 • oponiak                                                       

 • nerwiak neru słuchowego

 • gruczolaki przysadki

 • malformacje naczyniowe

 • zaburzenia czynnościowe

 • przerzuty do mózgu

 • nerwoból nerwu trójdzielnego

 

 

W badaniu klinicznym z udziałem 133 pacjentów leczonych z powodu przerzutów nowotworowych do mózgu z objawami klinicznymi, takimi jak bóle głowy i drgawki, u 90 procent pacjentów ustabilizował się lub poprawił stan sprawności po leczeniu za pomocą systemu CyberKnife.

 

W badaniu klinicznym z udziałem 333 pacjentów stosujących system CyberKnife do leczenia przerzutów nowotworu do mózgu, ponad 85 procent ocenianych pacjentów osiągnęło miejscową kontrolę guza w dwa lata po leczeniu. Oznacza to, że guz zmniejszył się lub przestał rosnąć.

 

Badanie kliniczne 199 pacjentów, u których zmiany nie były odpowiednie do leczenia chirurgicznego i / lub części zmiany po operacji wykazało, że ponad 92% pacjentów albo doświadczyło stabilizacji, albo znacznej poprawy objawów po leczeniu za pomocą systemu CyberKnife.

 

Czym jest metoda CyberKnife - leczenie guzów wewnątrzczaszkowych?

 

CyberKnife jest nieinwazyjną metodą leczenia guzów nowotworowych i nienowotworowych i stanów, w których wskazane jest leczenie promieniowaniem.

System CyberKnife jest rutynowo stosowany w leczeniu stanów w mózgu, w tym między innymi łagodnych i złośliwych guzów pierwotnych, przerzutów do mózgu, neuralgii nerwu trójdzielnego, nerwów słuchowych i malformacji tętniczo-żylnych (AVM). Radiochirurgia CyberKnife jest nawet używana w leczeniu skomplikowanych przypadków neurochirurgicznych, a jednocześnie maksymalnie oszczędnych tkanek mózgu zaangażowanych w ważne funkcje, takie jak słuch i wzrok.

 

 

Jaki jest cel terapii metodą CyberKnife?

 

Wyleczenie z nowotworu poprzez całkowite usunięcie komórek nowotworowych (remisja), lub miejscowa kontrola poprzez zatrzymanie procesu nowotworowego, lub zmniejszenie wielkości guza (regresja)

 

Na czym polega zabieg metodą CyberKnife?

System CyberKnife® jest wiodącą technologią ukierunkowanego dostarczania promieniowania, zwaną radiochirurgią stereotaktyczną. Jest szeroko stosowana w leczeniu pierwotnych nowotworów mózgu, przerzutów do mózgu i innych łagodnych zmian w mózgu.

System CyberKnife nie wymaga ramy stereotaktycznej (w odróżnieniu od GammaKnife, czy klasycznej radioterapii stereotaktycznej). W przypadku innych technologii, urządzenia unieruchamiające, takie jak rama stereotaktyczne są przykręcone do czaszki pacjenta, w celu zapobiegania poruszaniu się. System CyberKnife zaprojektowano tak, aby automatycznie dostosowywał się do ruchu i dlatego nie wymaga ramy stereotaktycznej.

Udowodniono, że system CyberKnife dostarcza promieniowanie do czaszki z dokładnością co do milimetra (do 1,0 mm celu),co oznacza, że zdrowe tkanki mózgowe są minimalnie narażone na promieniowanie.

 

Przebieg zabiegu wykonywanego metodą CyberKnife

Większość przypadków jest leczonych w ciągu jednej do pięciu sesji terapeutycznych, zwykle wykonywanych w trybie ambulatoryjnym w ciągu kolejnych dni i nie wymagających nocnego pobytu w szpitalu.

 

Leczenie nowotworów wewnątrzcząsteczkowych video

 

 

Jeśli nie można operować

Zabiegi z użyciem systemu CyberKnife są nieinwazyjne i bezbolesne.

W niektórych przypadkach radiochirurgia CyberKnife może być alternatywą dla tradycyjnej chirurgii. Zazwyczaj nie wymaga znieczulenia ani pobytu w szpitalu, a także eliminuje czas powrotu do zdrowia i ryzyko związane z zabiegiem chirurgicznym.

 

Korzyści

System CyberKnife® oferuje szereg korzyści:

 • Minimalne skutki uboczne

 • Nieinwazyjne leczenie - nie wymaga ramek głowy do przymocowania do czaszki

 • Chirurgicznie precyzyjne dostarczanie promieniowania (dokładność kliniczna poniżej milimetra)

 • Odpowiednie leczenie u niektórych pacjentów, u których zdiagnozowano nieoperacyjne lub nieuleczalne guzy lub inne zmiany

 

Skutki uboczne

Wczesne efekty uboczne radiochirurgii lub SBRT mogą wystąpić wcześnie podczas lub po leczeniu i zwykle mijają w ciągu kilku tygodni. Późne działania niepożądane mogą wystąpić miesiące lub lata później; takie efekty mogą wymagać interwencji.Możliwe działania niepożądane mogą obejmować:

 • Bół głowy   

 • Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

 • Niedociśnienie ortostatyczne

 • Napady padaczkowe

 • Obrzęk

 • Martwica

 • Uszkodzenie tkanki nerwowej

 

 

Inne alternatywne zabiegi lecznicze

 

konformalna teleradioterapia