Rak trzustki

-zapewnia wysoki wskaźnik kontroli lokalnej guza

-przy minimalnej toksyczności

-radykalna metoda leczenia

-nieinwazyjna

-innowacyjna

-zrobotyzowana

 

Czym jest metoda CyberKnife - leczenie raka trzustki?

Radiochirurgia jest formą radioterapii, która wykorzystuje precyzyjnie ukierunkowane promieniowanie do niszczenia nowotworu. Radiochirurgia jest nieinwazyjna - nie wymaga cięcia. Termin "operacja" odnosi się do wysokiego poziomu precyzji wiązek energii. Radiochirurgia jest precyzyjnie ukierunkowanym promieniowaniem wykorzystywanym do niszczenia guzów nowotworów.

 

Jaki jest cel terapii metodą CyberKnife?

Wyleczenie z raka poprzez całkowite usunięcie komórek nowotworowych (remisja), lub miejscowa kontrola poprzez zatrzymanie procesu nowotworowego, lub zmniejszenie wielkości guza (regresja)

 

Na czym polega zabieg metodą CyberKnife?

System CyberKnife można stosować w leczeniu raka trzustki za pomocą procedury zwanej stereotaktyczną radioterapią (SBRT) na wiele sposobów:

 • Przed zabiegiem chirurgicznym umożliwiającym operowanie pacjenta uprzednio nie zakwalifikowanego do zabiegu operacyjnego

 • Zamiast leczenia operacyjnego

 • Po zabiegu chirurgicznym w celu leczenia pozostałych komórek mikroskopowych, szczególnie jeśli istnieje dodatni margines chirurgiczny

 • W połączeniu z chemioterapią

 

Przebieg zabiegu wykonywanego metodą CyberKnife

Większość przypadków jest leczonych w ciągu jednej do pięciu sesji terapeutycznych, zwykle wykonywanych w trybie ambulatoryjnym w ciągu kolejnych dni i nie wymagających nocnego pobytu w szpitalu.

Przykładowa sesja radioterapii raka trzustki

 

Jeśli nie można operować

Pomimo swojej nazwy zabieg CyberKnife nie jest zabiegiem chirurgicznym. W rzeczywistości nie ma potrzeby cięcia. System CyberKnife zapewnia promieniowanie o wysokiej precyzji wymaganej do leczenia. Onkolodzy używają systemu CyberKnife, gdy bardziej inwazyjne techniki są uznawane za nieodpowiednie lub zbyt ryzykowne. Leczenie CyberKnife może być odpowiednie dla pacjentów, którzy nie mogą przejść zabiegów chirurgicznych w wyniku:

 • Lokalizacja lub wielkość guza
 • Zdrowie pacjenta
 • Poprzednia operacja lub radioterapia, lub
 • Pragnienie uniknięcia operacji

 

Skutki uboczne

Większość działań niepożądanych jest minimalna i trwa tylko przez krótki czas. Możliwe działania niepożądane mogą obejmować:

 • Nudności wymioty

 • Zmęczenie

 • Utrata masy ciała

 • Ból

 • Narażenie pobliskich tkanek, takich jak jelito

 • Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia


Inne alternatywne zabiegi lecznicze wykonywane przez nas w celu wyleczenia raka trzustki

 

 • konformalna teleradioterapia raka trzustki

 • chemioterapia

 • leczenie operacyjne