WYLECZ RAKA, żyj dalej

Nowatorska metoda leczenia raka. Bez skalpela, szybkie efekty.

Konsultacja umów teraz

5 dni leczenia

5000 pacjentów

93% bez wznowy w 5 lat

97% wyleczeń

Baza wiedzy

Informacja, że u członka rodziny lub przyjaciela został zdiagnozowany rak, jest przerażającym momentem. Chcesz zrobić wszystko, co możliwe, aby pomóc im walczyć z chorobą i powrócić do normalnego, zdrowego stylu życia. Dobrą wiadomością jest to, że CyberKnife jest skuteczną opcją leczenia dla wielu pacjentów.

Rak prostaty, rak stercza

-efektywność zbliżona do 100%

-niskie ryzyko powikłań

-radykalna metoda leczenia raka prostaty

-nieinwazyjna

-innowacyjna

-zrobotyzowana

Czym jest metoda CyberKnife - leczenie raka prostaty?

Radioterapia to niszczenie komórek nowotworowych za pomocą promieniowania. Wiele wiązek promieni, pochodząca z zewnętrznego źródła jakim jest przyspieszacz liniowy, skupiona jest na gruczole krokowym i/lub pęcherzykach nasiennych dzięki specjalnej metodzie krzyżowania wiązek. Dzięki temu pełna dawka promieniowania zdeponowana jest w chorym organie, co znacząco minimalizuje negatywny wpływ na otaczające organy.

WIĘCEJ INFORMACJI tutaj

 

 

 

 

Rak trzustki

-zapewnia wysoki wskaźnik kontroli lokalnej guza

-przy minimalnej toksyczności

-radykalna metoda leczenia

-nieinwazyjna

-innowacyjna

-zrobotyzowana

 

Czym jest metoda CyberKnife - leczenie raka trzustki?

Radiochirurgia jest formą radioterapii, która wykorzystuje precyzyjnie ukierunkowane promieniowanie do niszczenia nowotworu. Radiochirurgia jest nieinwazyjna - nie wymaga cięcia. Termin "operacja" odnosi się do wysokiego poziomu precyzji wiązek energii. Radiochirurgia jest precyzyjnie ukierunkowanym promieniowaniem wykorzystywanym do niszczenia guzów nowotworów.

 

WIĘCEJ INFORMACJI tutaj

Guzy mózgu, przerzuty do mózgu

-zapewnia wysoki wskaźnik kontroli lokalnej guza

-przy minimalnej toksyczności

-radykalna metoda leczenia

-nieinwazyjna

-innowacyjna

-zrobotyzowana

 

CyberKnife okazał się bezpieczny i skuteczny w szerokim zakresie wskazań neurologicznych obejmujących:

 • mózg

 • guzy kręgosłupa

 • oponiak                                                       

 • nerwiak neru słuchowego

 • gruczolaki przysadki

 • malformacje naczyniowe

 • zaburzenia czynnościowe

 • przerzuty do mózgu

 • nerwoból nerwu trójdzielnego

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI tutaj

Rak płuca

 

-zapewnia wysoki wskaźnik wyleczalności i kontroli miejscowej guza

-przy minimalnej toksyczności

-radykalna metoda leczenia

-nieinwazyjna

-innowacyjna

-zrobotyzowana

 

CyberKnife okazał się bezpieczny i skuteczny

 

W badaniu klinicznym z udziałem 31 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca niedrobnokomórkowym stopnia 1A lub 1B, którzy byli leczeni za pomocą systemu CyberKnife®, całkowite przeżycie w 4,5-letnim okresie obserwacji wyniosło 83,5%.

 

Wyrafinowany system oprogramowania, który automatycznie dostosowuje cel wiązki promieniowania do rytmu ruchu guza z powodu ruchu oddechowego (tj. oddychania). Podczas leczenia raka płuca, standardowe systemy dostarczania promieniowania zwykle powodują nadmierne wystawienie promieniowania na zdrową tkankę płuc, ponieważ duży obszar musi być leczony, aby uwzględnić ruch nowotworu z powodu oddychania. System CyberKnife z technologią Synchrony dostosowuje się do ruchu nowotworu z powodu oddychania, co pozwala na dostarczenie maksymalnej dawki promieniowania do guza, jednocześnie minimalizując dostarczanie promieniowania do zdrowej tkanki.

WIĘCEJ INFORMACJI tutaj

Typowe wskazaniami do radioterapii z zastosowaniem CyberKnife :

 

 • guzy zlokalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym (kręgosłup, łagodne guzy mózgu); guzy wewnątrzczaszkowe mózgu

 • nowotwory płuca (płuco cechuje się dużą ruchliwością, nóż cybernetyczny potrafi uwzględnić ruch naświetlanych organów w ciele i dopasować idealnie wiązkę terapeutyczną);

 • guzy wątroby, które nie nadają się do klasycznej operacji chirurgicznej;

 • nieoperacyjny rak trzustki;

 • zmiany przerzutowe (przerzuty raka);

 • rak gruczołu krokowego (rak prostaty)

 • raki okolicy głowy i szyi; nawrotów i przerzutów nowotworów głowy i szyi (np. nowotwory jamy ustnej i gardła)

 • rak piersi

 • rak nerki

 • raki dróg moczowych, rak pęcherza moczowego

 • nowotwory przewodu pokarmowego

Bezkrwawa operacja

CyberKnife jest systemem do radiochirurgii będącej, często nieinwazyjną alternatywą do klasycznej chirurgii zarówno guzów nowotworowych jak i zmian nienowotworowych.

Chociaż w swojej nazwie system ten zawiera określenie „nóż” (ang. knife) jest to metoda całkowicie nieinwazyjna, nie wymagająca znieczulenia oraz pozwalająca u większosci pacjentów na zachowanie normalnej aktywności. Leczenie polega na napromienianiu guza, z bardzo dużą dokładnością w trakcie jednej lub kilku sesji terapeutycznych.

Jak działa CyberKnife?

CyberKnife ma dwie ważne sekcje: źródło fotonów zwane akceleratorem liniowym i ramieniem robotycznym .Źródło promieniowania zamontowane na ramieniu robota jest zdolne do precyzyjnego dostarczania promieniowania do nowotwóru. Również za pomocą automatycznego stołu terapeutycznego pozycję pacjenta można skorygować w 6 wymiarach, w tym planarnym lub rotacyjnym podczas leczenia.

Źródło promieniowania może zatrzymać się w około 1200 różnych punktach z delikatnymi ruchami ramienia robota podczas leczenia. W trakcie sesji terapeutycznej kamery obrazowe zamontowane wokół ramienia robota wykrywają pozycję pacjenta.Zmiany w pozycji pacjenta są postrzegane przez kamery w czasie rzeczywistym, a ramię robota dostosowuje swoją pozycję i zapobiega kierowaniu promieniowania na miejsce inne niż nowotwór. Innymi słowy, skumulowany efekt promieniowania dostarczanego do guza niszczy guz lub zapobiega jego wzrostowi, oszczędzając otaczające zdrowe tkanki, które otrzymują nieznaczną dawkę.

Dzięki technologii CyberKnife zabieg wykonywany jest komfortowo zarówno dla pacjenta, jak i lekarza, co daje szybszy i skuteczniejszy efekt.

 

Ogólna charakterystyka CyberKnife

Jest to bezkrwawa i bezbolesna operacja.

W przeciwieństwie do innych metod radioterapii, umieszczenie metalowej ramy wokół głowy pacjenta nie jest konieczne.Nie jest wymagane znieczulenie.

Okres rekonwalescencji nie jest konieczny.

Promieniowanie dostarczane jest do celu z precyzją 1-milimetrową.

Dostarcza minimalną ilość promieniowania na otaczające tkanki w porównaniu z innymi metodami radioterapii.

Ramię robota toleruje zmiany w ruchach pacjenta i może być korygowane podczas leczenia.

Zabieg jest ambulatoryjny i nie wymaga hospitalizacji.

W przeciwieństwie do innych metod, może być stosowany do guzów mózgu, jak również guzów zlokalizowanych w kręgosłupie, rdzeniu kręgowym lub innych miejscach ciała (takich jak płuca, wątroba, trzustka, prostata).

Może to być opcja leczenia guzów niektórych pacjentów, które nie są dostępne, operacyjne lub bardzo ryzykowne w działaniu.

 

Metoda umożliwia operację guzów ruchomych oddechowo (np. zlokalizowanych w płucach); dzięki niezwykłej precyzji urządzenia zabiegowi mogą zostać poddane guzy położone w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych (krytycznych) struktur w danym regionie;

Nóż cybernetyczny umożliwia leczenie guzów zlokalizowanych w dowolnych miejscach ciała, z niezwykłą precyzją, dzięki której zabiegowi mogą zostać poddane guzy położone w pobliżu ważnych struktur w danym regionie

Nóż cybernetyczny cechuje możliwość podania wysokich dawek promieniowania oraz krótki czas samego zabiegu bez ryzyka podwyższenia toksyczności leczenia.

W przypadku pojedyńczych przerzutów choroby nowotworowej istnieje możliwość precyzyjnego usunięcia powstałych zmian przy urzyciu radiochirurgii CyberKnife

 

Pojęcie „ograniczonego rozsiewu choroby nowotworowej” oznacza sytuację kliniczną, w której występuje niewielka liczba przerzutów odległych. Najczęściej dotyczy to nowotworów litych charakteryzujących się pośrednią agresywnością przebiegu klinicznego, przy potencjalnie lepszym rokowaniu. W przeszłości podstawową metodą leczenia wybranych chorych z ograniczoną liczbą przerzutów była chirurgia. Opierano się na niepopartych dowodami naukowymi danych sugerujących, że wykonanie resekcji przerzutów może przedłużyć czas do progresji i całkowite przeżycie. Jak dotąd nie przeprowadzono żadnego prospektywnego, randomizowanego badania, które wiarygodnie potwierdziłoby korzyść kliniczną wynikającą z takiego postępowania. Przeprowadzenie precyzyjnie ukierunkowanej radioterapii z wykorzystaniem wysokich dawek podanych w jednej lub kilku frakcjach (radiochirurgia, radioterapia stereotaktyczna) stało się alternatywną dla chirurgii formą leczenia ograniczonych zmian przerzutowych. Dane z randomizowanego badania klinicznego potwierdzają korzystny wpływ zastosowania radioterapii stereotaktycznej w leczeniu pojedynczych przerzutów do mózgu w aspekcie wydłużenia całkowitego przeżycia. Pozaczaszkowa stereotaktyczna radioterapia ukierunkowana na przerzuty w lokalizacjach innych niż mózg staje się coraz powszechniej używaną strategią terapeutyczną, co wynika z jej skuteczności i niskiej toksyczności. Obecnie prowadzone są liczne badania kliniczne dotyczące tej metody, co stanowi temat niniejszego opracowania. Z http://journals.viamedica.pl


Radiochirurgia stereotaktyczna

KONTAKT